شیوه تبلیغ شیعیان اهل بیت (ع)

شیوه تبلیغ شیعیان اهل بیت علیهم السلام

مرحوم سید محسن امین (ره) نقل می کند: عده زیادی شیعه درآن دیار ساکن هستند و من برخی از حجاج آن ها را در دمشق دیده و از احوال شیعه آنجا سؤال کردم گفتند: تعدادشان روز به روز در افزایش است. از علت آن پرسش کردم ،گفتند: ما اجتماعی تشکیل داده و تصمیم گرفتیم وسیله ای برای تبلیغ مذهب خودمان قرار دهیم ، در آن جمع به این نتیجه رسیدیم که بهترین وسیله عبارت است  از نیکو کردن اعمال و اخلاقمان با استفاده از صداقت، امانت و اخلاقی که اسلام به مراعات آن دستور داده و چون این چنین کردیم و مردم این رفتار را دیدند، گفتند: اگر دین اینان حق نبود این چنین صاحب اخلاق حسنه و رفتار زیبا نبودند. پس به دین ما روی آورده و دوگانه پرستان و دیگران شروع کردند به پذیرش دین ما.

 

_____________________________________________________________
به نقل از کتاب حکایتهای امر به معروف و نهی از منکر . . . : ص99