مکر بدان به خود آنان برسد!


مکر بدان به خود آنان برسد!

یکی از شاگردان علامه طباطبایی(ره) می نویسد:

« استاد بزرگوار در برخورد با بداندیشان و شیطان صفتان، نیز شیوه ای الهام گرفته از کتاب و سنت داشتند. به خاطر دارم هنگامی که نابخردی از روی غرض ورزی ، اقدام جاهلانه ای در جهت تضعیف شخصیت علمی ایشان انجام داده بود، جمعی از علاقه مندان اجازه خواستند که او را توبیخ نمایند. اما ایشان با کمال آرامش و متانت فرمودند: " وَلا یَحیقُ المکرُو السّیٌ الا بأهلِهِ "- نرسد مکر بد مگر به آنکه حیله و مکر ورزیده است- ( سوره فاطر آیه 43). طولی نکشید که مصداق این آیه شریفه در حق وی تحقق یافت. »

 

 

 

_____________________________________________________________
به نقل از کتاب حکایتهای امر به معروف و نهی از منکر . . . : ص 77