آدرس : میدان بهارستان_ خیابان کمال الملک _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ ساختمان مرکزی _ شورای امر به معروف و نهی از منکر

تلفن : 38511