• دومین دوره مسابقات کتاب و کتابخوانی درسنامه آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر

 

فراخوان برگزاری دومین دوره مسابقات کتاب و کتابخوانی به صورت الکترونیک


                
فایل منبع آزمون                                 ثبت نام در آزمون  

 

پوستر تمدید مسابقه کتابخوانی سایز بزرگ